12.0.3 Lagring och hantering

Du som endast hanterar eller lagrar KRAV-certifierade produktionshjälpmedel ska vara certifierad för produktionshjälpmedel om produkterna inte är förpackade.  Reglerna i kapitel 12 berör dock inte dig, men du ska följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20, och särskilt uppmärksamma reglerna i avsnitt 3.2 som berör hantering och lagring av KRAV-certifierade råvaror och produkter.

(K) Regeln är KRAVs egen