6.5.5 Inga petroleumprodukter

Du får inte använda olja, diesel eller andra petroleumprodukter för att förhindra myrangrepp eller till någon annan form av bekämpning. Du får använda klibbpastor och liknande som kan utgöra ett fysiskt hinder för insekter. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen