10.2.4 Elektrisk pådrivare

Elektrisk pådrivare får inte användas på KRAV-certifierade djur i något led, från pålastning till avlivning (gäller samtliga djurslag). (K)

För följande djurslag får elektrisk pådrivare inte användas, oavsett om djuren är KRAV-certifierade eller inte (K):

  • Gris
  • Får
  • Get

Slakteriet ska även arbeta förebyggande för att elektrisk pådrivare överhuvudtaget inte ska användas på konventionella nötkreatur. (K)

Om slakteriet eller en transportör skulle använda elektrisk pådrivare gäller följande (K):

  • KRAV-certifierade djur på vilka elektrisk pådrivare använts ska avmärkas. De får inte säljas som KRAV-certifierade (gäller samtliga djurslag).
  • Slakteriet ska rapportera antalet avmärkta KRAV-certifierade djur till sitt certifieringsorgan.
  • Större avvikelse tilldelas av certifieringsorganet om elektrisk pådrivare används på något av djurslagen gris, får eller get. Detta gäller både KRAV-certifierade djur och konventionella djur.
  • Slakteriet ska för nötkreatur kunna redovisa för sitt certifieringsorgan vilka åtgärder som vidtas för att minimera antalet tillfällen då elektrisk pådrivare används.
(K) Regeln är KRAVs egen