2.1.1 Vilka som kan bli KRAV-anslutna

Att vara KRAV-ansluten är ett frivilligt åtagande som är öppet för alla som följer KRAVs regler och certifieringsorganets avtal. (EU/K)

KRAVs regler för lantbruk (kapitel 4–6) får endast användas i Norden. KRAVs regler för fiske är endast tillämpliga i Nordostatlanten och Östersjön, samt i nordiska sötvatten. KRAVs övriga regler är tillämpliga inom hela EU och EES-området. (K)

Företag utanför EU och EES kan certifieras enligt kapitel 9, 16 eller avsnitt 20.7. Då ersätts de allmänna verksamhetsreglerna i kapitel 3 med reglerna i avsnitt 3.10. I övrigt ska produktionen följa reglerna i kapitel 2, 20 samt 9 respektive 16. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen