9.3.2 Tillåtna processhjälpmedel

Ändrad

De processhjälpmedel som är listade i förordning (EU) 2021/1165 bilaga V del A 2 är tillåtna. Förutom dessa är preparat av mikroorganismer och enzymer, som normalt används vid bearbetning av livsmedel, också tillåtna att använda. Enzymerna invertas och lysozym kan även användas som livsmedelstillsatser, men är då inte tillåtna i KRAV-certifierad produktion. (EU)

För vildfångade skaldjur som certifieras enligt reglerna i kapitel 17 (Fiske) får dessutom difosfater och trifosfater användas som processhjälpmedel vid skalning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen