4.9.5 Tillsatser i växtskyddsmedel

Du får inte använda pyretrumextrakt med tillsats av piperonylbutoxid. (K)