4.13.4 Lämplig bevattningsteknik samt tidpunkt för bevattning under odlingssäsong

Om bevattningsvattnet kommer i kontakt med ätliga delar av grödan ska vattnet hålla dricksvattenkvalitet. Vid bevattning i nära anslutning till skörd ska det ske på ett sådant sätt att stänk av jord på de ätliga delarna undviks. Du ska kunna redogöra för vilka bevattningstekniker som du använder för respektive gröda när du har bevattnat.

Rätt utförd bevattning är speciellt viktigt för grönsaker och bär som konsumeras råa.