5.1.10.5 Foderkonserveringsmedel

De kemiska foderkonserveringsmedel som är tillåtna till grovfoder är myrsyra, propionsyra och ättiksyra. Du får även konservera spannmål med propionsyra. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen