10.9.2 Foder, vatten, strö och sysselsättning

Dagtid i väntan på slakt ska djuren ha fri tillgång till vatten (SL) och grovfoder (K). Vid övernattning ska djuren ha fri tillgång till vatten och grovfoder (SL/K). De ska också ha en torr, hel och ströad liggyta (K).

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning