6.7.2 Metoder för att lugna och driva bort bin

Du får använda vatten och ättika för att driva bort och lugna bin. Du får också använda rökpust. Endast obehandlade träprodukter och andra fossilfria bränslen av växtmaterial är tillåtna i rökpusten. Du får inte använda kemiskt syntetiska medel för att driva bort bin. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen