15.1.4 Kunskap om KRAV-certifierad produktion

All personal som arbetar med tillagning eller servering ska ha genomgått utbildning om KRAV samt om ekologisk och hållbar produktion. Fast anställd personal kan förvärva kunskapen antingen genom utbildning i KRAVs regi, genom KRAVs webb-utbildning ”Restaurangutbildning” eller genom annan utbildning som KRAV bedömt som likvärdig. Fast anställd personal ska kunna visa upp utbildningsintyg. Utbildningen ska göras minst vartannat år.

Den som har en tidsbegränsad anställning kan istället ta del av det skriftliga utbildningsdokumentet “KRAV-certifierad restaurang - Personalens kunskaper” som finns på KRAVs hemsida. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen