6.7.3 Varsamhet vid skörd

Du får inte förstöra bisamhällen när du skördar honung eller andra produkter från bina. Det är förbjudet att döda larver på vaxkakorna när du skördar. Du får använda bi-blås vid skörd, men den ska användas varsamt så att bina inte tar skada. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen