11.1.3 Ämnen i kontakt med foder

Du får inte tillsätta konserveringsmedel (förutom de som räknas upp i bilaga VI i förordning (EG) nr 889/2008), bekämpningsmedel eller syntetiska eller naturidentiska färgämnen till ämnen som kommer i kontakt med foder. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen