2.1.11 Följa lagen

Du är skyldig att följa gällande lagar och förordningar inom det regelområde som du är certifierad för (EU). Du ska också i övrigt agera ansvarsfullt, bland annat genom att inte engagera dig i verksamheter eller aktiviteter som står i strid med KRAVs stadgar eller som kan skada KRAVs varumärke (K).

Alla lagar och förordningar som gäller för din verksamhet är överordnade KRAVs regler. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen