2.10.1 Publicering av uppgifter

KRAV och certifieringsorganen får lägga ut uppgifter om namn, adress, certifierade regelområden och certifierade produkter på sina respektive webbplatser. Syftet med att publicera denna typ av uppgifter är att köpare ska hitta KRAV-certifierade företag och produkter. (K) (I)

(K) Regeln är KRAVs egen