5.2.2.1 Inköp av KRAV-certifierade kalvar eller ungdjur för uppfödning till slakt

Du får köpa in kalvar eller ungdjur för uppfödning till slakt från maximalt tre olika besättningar inom en tolvmånadersperiod. Om du vill köpa in kalvar eller ungdjur från fler än tre besättningar inom en tolvmånadersperiod ska din produktion vara ansluten till ett hälsoprogram. (K)

Om du har amkor eller tillgång till KRAV-certifierad mjölk för utfodring på annat sätt får kalvar flyttas tidigare än vid avvänjning, om det sker på ett sådant sätt att kalvarnas hälsa och utveckling inte påverkas negativt av den tidiga flytten. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen