3.4.7 Undantag i butik endast efter prövning

Efter prövning av certifieringsorganet kan bekämpning tillåtas i butik även då det finns KRAV-certifierade produkter kvar i lokalen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen