11.5.3 Tillsatser, aromer och processhjälpmedel

Ändrad

Du får bara använda de mineralråvaror och fodertillsatser som finns upptagna i förordning (EU) 2021/1165 bilaga III del B. (EU)

Du får enbart använda naturliga aromer. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen