2.11.2 Anmälan och avtal

Om du anlitar en underleverantör enligt 2.11.1 ska du anmäla detta till ditt certifieringsorgan och teckna avtal med underleverantören innan samarbetet påbörjas. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen