5.3.6.1 Digivning

Du ska se till att lamm och killingar diar under minst tre dygn, men de får gärna dia under längre tid än så. Vid behov får du stödutfodra råmjölk med nappflaska. Sondmatning av lamm och killingar är inte tillåten, utom som en enstaka nödåtgärd som behandlingsmetod vid sjukdom eller om digivningen inte fungerar, för att säkerställa att svaga djur som inte kan suga själva får i sig näring.

Du får göra undantag från kravet om digivning om din besättning går igenom en period med sanering av en sjukdom då diande inte kan tillåtas, till exempel CAE hos getter. Du ska då informera ditt certifieringsorgan i förväg. (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen