3.11.2 Rapportera till KRAV

Ny

Du ska ge rådgivaren i uppdrag att dela rådata och resultat med KRAV, samt ge ett medgivande om att så får ske. (K)

I kommande regelutgåvor kommer i stort sett samtliga företag att omfattas av kravet på att följa reglerna för klimatrapportering. KRAV har rätt att föra uppgifterna vidare endast under förutsättning att de inte går att identifiera på individnivå, se regel 2.9 Sekretess.

(K) Regeln är KRAVs egen