12.1.4 Produktionsbeskrivning

Du ska ha en dokumentation av produktionsprocessen för produktionshjälpmedlet. Där ska råvarornas ursprung framgå. Du ska även dokumentera produktionshjälpmedlets tillverkningsprocess i den egna verksamheten, när och var olika steg har skett, samt vilka bearbetningsmetoder som har använts.

(K) Regeln är KRAVs egen