5.1.9.1 Självförsörjning av foder

Till en viss grad ska du producera fodret till dina djur på din egen gård, eller i samverkan med en annan gård enligt regel 5.1.9.2. (EU)

Självförsörjningsgraden ska du beräkna utifrån den årliga foderåtgången på gården, inklusive betesintaget. Du ska räkna på dina skördar under normala förhållanden. Om du har flera KRAV-certifierade djurslag på gården får du slå ihop självförsörjningskravet till ett enda för hela gården. (EU/K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen