9.1.6 Konventionella råvaror i produkter som innehåller KRAV-­certifierad vildfångad fisk eller skaldjur

Ändrad

Konventionella råvaror av jordbruksursprung får endast användas om (K):

  • råvaran är tillåten enligt bilaga V del B i förordning (EU) 2021/1165, eller
  • du kan visa att råvaran inte finns att tillgå vare sig som KRAV-certifierad eller EU-ekologisk i tillräcklig mängd eller kvalitet.

Ditt certifieringsorgan avgör om den konventionella råvaran är tillåten att använda. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen