2.6.3 Vem som får överklaga

Det är bara du som kan överklaga ett beslut i ett enskilt certifieringsärende som gäller dig. Överklagandet ska ha inkommit till ditt certifieringsorgan senast tre veckor efter att du tagit emot det beslut som du överklagar. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen