5.3.6.2 Mjölkutfodring under mjölkperioden

Efter råmjölksperioden ska du huvudsakligen föda upp lamm och killingar på det egna djurslagets KRAV-certifierade mjölk till dess att lammen är minst 8 veckor och killingarna är minst 45 dagar gamla. (EU/K)

Om ungarna inte har möjlighet att dia ska de kunna suga mjölk i en naturlig ställning genom en konstgjord spene som inte ska vara placerad för högt. För att tillfredsställa djurets sugbehov ska du låta mjölkbaren, napphinken eller motsvarande finnas tillgänglig en tid efter att djuren har druckit upp mjölken. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen