6.1.6 Undantag i katastrofsituationer

Ny

Om du har fått ett tidsbegränsat undantag från produktionsreglerna i din biodling beviljat av Jordbruksverket, medger även KRAV undantag i följande fall (K):

  • Inköp av konventionella bin
  • Stödutfodring under dragsäsong av andra skäl än exceptionella väderförhållanden
  • Flyttning av bikupor

Undantag från KRAVs regler om biodling gäller endast så som Jordbruksverket anger det i sitt godkännande om undantag. Du ska kunna visa Jordbruksverkets godkännande vid kontroll, oavsett om du har fått ett individuellt undantag eller om undantaget omfattar det område där du är verksam. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen