20.1.4 KRAV som avsändare

Du får inte använda KRAVs namn och märken på ett sätt som kan göra att KRAV uppfattas som producent, distributör, återförsäljare eller marknadsförare av produkten (K).

(K) Regeln är KRAVs egen