3.3.1 Allmänt om ämnen och material

Du ska sträva efter att de ämnen eller material som du använder i din KRAV-certifierade produktion uppfyller följande övergripande kriterier (K):

  • De ska inte vara naturfrämmande.
  • De ska inte medföra risker för människors hälsa eller miljön.
  • De ska främja god djuromsorg.
  • Tillverkningsprocessen ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv.
  • Användningen ska bidra till och vara nödvändig för god livsmedelssäkerhet.
  • Användningen ska överensstämma med konsumenternas uppfattningar och förväntningar.
(K) Regeln är KRAVs egen