3.11.1 Beräkning av klimatpåverkan

Ny

Du ska beräkna din klimatpåverkan för att göra det möjligt att på ett systematiskt sätt kunna minska den. Beräkningarna ska du göra genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom att ingå i Arlas klimatarbete eller genom annan rådgivning som är godkänd av KRAV. Beräkningarna ska vara genomförda senast 31 december 2022. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen