4.3.3 Inte tillåtet att flytta runt KRAV-certifierad odling

Du får inte tillfälligt odla konventionellt på tidigare KRAV-certifierad mark för att sedan börja odla KRAV-certifierat där igen. Om du går ur KRAV-certifieringen och driver gården konventionellt får du inte ansöka om återinträde förrän efter ett år. Efter återinträdet gäller omställningstid på marken enligt avsnitt 4.1. Detta gäller även för enstaka KRAV-anslutna skiften. Du får däremot inte rutinmässigt växla fram och tillbaka mellan att odla konventionellt och enligt KRAVs regler på en och samma mark. (K)

Du som sedan tidigare har KRAV-certifierad mark kan bara få ny mark KRAV-certifierad om du har kvar all tidigare KRAV-certifierad mark i certifieringen. Om du anmäler ny mark får du inte heller ta ut KRAV-certifierad mark ur certifieringen senare under samma säsong. (K)

Undantag från regeln kan göras (K):

  • när du har förlorat mark som tidigare varit KRAV-certifierad, till exempel genom att ett arrende upphört
  • om den KRAV-anslutna delen av din brukningsenhet därigenom blir bättre sammanhållen.

Om du vill utnyttja något av dessa undantag så ska du dokumentera vilken mark det handlar om och motivera varför du ska få göra undantag. Ditt certifieringsorgan bedömer om du uppfyller kriterierna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen