3.11.1 Berörda företag

Reglerna i det här avsnittet gäller dig som har ett lantbruksföretag med minst 200 ha jordbruksmark, varav minst 50 ha är åkermark. Marken ska vara KRAV-certifierad eller under omställning, konventionell mark räknas inte in. Om du har gjort Greppa Näringens Klimatkollen 2017 eller senare behöver du inte göra en ny beräkning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen