10.7.8 Avblodningskontroll

Ändrad

Slakteriet ska kontrollera att djuret är dött till följd av avblodning innan slaktkroppen går vidare till nästa steg i slakten. (SL)

Som en del av kontrollen ska slakteriet använda sig av SCAW:s rekommenderade tider från när avblodning påbörjats till dess vidare hantering kan ske. För nöt minst 4 minuter, gris och får minst 2 minuter, fjäderfä minst 1 minut. (K)

Det material från SCAW (Nationellt centrum för djurvälfärd) som hänvisas till i regeln finns länkat på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning