10.9.1 Hantering av djur

Det är inte tillåtet att lyfta eller dra djuren i pälsen eller ullen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen