5.1.12.3 Dokumentation och information inför slakt

Ny

När du skickar djur för slakt ska du se till att slakteriet får den information som krävs enligt regel 10.2.3, 10.3.4, och 10.5.3. (K)

Om djuren inte får övernattas enligt reglerna ovan ska du se till att slakteriet får den informationen i god tid inför slakt.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen