12.0.2 Omfattning av certifieringen

Du som är certifierad för tillverkning och marknadsföring av produktionshjälpmedel får lagra, hantera, förpacka, märka, förädla och bearbeta aktuella produkter och råvaror.

(K) Regeln är KRAVs egen