5.2.7.4 Efter en djurvälfärdsbedömning

Du ska genomföra de åtgärdsförslag som tas fram i ”Fråga kon” eller ”Hälsopaket Mjölk” (eller motsvarande). Du ska följa upp om åtgärderna haft effekt genom att kontrollera nyckeltalen, och vid behov genomföra en ny djurvälfärdsbedömning efter en viss tid. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen