5.1.9.17 Samarbetsavtal – flera gårdar ses som en enhet

Om du har ett skriftligt samarbetsavtal som gäller samverkan om foderproduktion och gödsel med en eller flera gårdar, får ni räkna gårdarna som en enhet enligt reglerna för växtnäring, foderförsörjning och omställningsfoder. Betande djur får då också flyttas mellan gårdarna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen