6.4.3 Stödutfodring under dragsäsong

Om du råkar ut för exceptionella väderförhållanden eller katastrofer som gör att bina inte kan samla föda kan de behöva stödutfodras. I detta fall ska du ansöka hos Jordbruksverket om undantag vid katastrofsituationer. Du får inte stödutfodra dina bin innan Jordbruksverket har beviljat din ansökan. (EU)

Om du beviljas undantag ska du utfodra bina med KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat socker. Du ska dokumentera stödutfodringen. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen