6.2.3 Nyetablering och flytt av bigårdar

När du nyetablerar eller flyttar en bigård ska du informera ditt certifieringsorgan om detta inom en tidsfrist som du gjort upp i förväg med certifieringsorganet. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen