2.6.2 Överklaga till olika instanser

Ditt överklagande av beslut som rör KRAVs regler ska vara skriftligt och skickas till certifieringsorganet, som sedan fattar beslut om överklagandet (K). Överklaganden av beslut som grundas i förordningarna för ekologisk produktion ska ske till Länsstyrelsen i det län där ditt certifieringsorgan har sitt säte (EU).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen