15.1.2 Verksamhet med flera lokaler

Om din organisation eller ditt företag har flera restauranger eller enheter kan du välja att certifiera alla eller endast vissa av dem. Om inte alla enheter ingår i certifieringen ska det tydligt framgå, även i din marknadsföring.

Om du har en grupp med flera enheter som har gemensam styrning och redovisning, får du använda kedjecertifiering i stället för enskild certifiering av varje enhet (se avsnitt 15.5).

Har du en verksamhet med serveringskök som inte gör egna inköp eller har egen tillagning kan dessa ingå i tillagningskökens certifiering. (K)

En detaljerad definition av serveringskök, samt vad man får respektive inte får göra i ett sådant finns i bilaga 6.

(K) Regeln är KRAVs egen