5.5.4.3 Byggnader för värphöns

Ändrad

För värphöns ska du uppfylla följande krav för byggnader och inomhusmiljö:

  • Du får maximalt hålla 18 000 höns i en sammanhängande byggnad (K).
  • Du får maximalt hålla 3 000 höns per avdelning. Om du har flera avdelningar under samma tak, ska du avgränsa varje avdelning med en fast vägg eller en nätvägg. (EU)
  • Redesytan får inte räknas in i den tillgängliga ytan (EU).
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen