3.6.4 Avlägsnande av skrot och skräp

Du ska sortera skrot, fordonsvrak, plast, papper och andra restprodukter eller avfall som du inte rimligen kan behöva för reparationsändamål, och lämna dessa för återanvändning, återvinning, energiutvinning eller deponi. Du ska i första hand återanvända och i andra hand återvinna. (SL/K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning