3.10.5 Ämnen och material

Du ska följa reglerna i avsnitt 3.3 vid val av ämnen och material i din verksamhet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen