6.3.2 Val av raser

När du väljer raser ska du ta hänsyn till binas anpassningsförmåga till lokala förhållanden, samt deras livskraft och motståndskraft mot sjukdomar. I första hand ska du använda europeiska raser av arten Apis mellifera och dess lokala ekotyper, det vill säga lokala varianter av raserna. Genetiskt modifierade bin är inte tillåtna. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen