9.1.4 Brist på KRAV-certifierad och EU-ekologisk råvara

I sammansatta produkter får det ingå som mest 5 viktprocent konventionella råvaror, om du kan visa att det inte går att få tag på KRAV-certifierad eller EU-ekologisk råvara av ett visst slag i tillräcklig mängd eller kvalitet, enligt vad som anges i regel 9.1.5, 9.1.6 och 9.1.7 (EU).

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen