10.7.6 Övervakning av anläggning för gasbedövning

Anläggningen ska kunna inspekteras när den är i drift. Slakteriet ansvarar för att det finns kontrollsystem för att upprätthålla rätt gasnivåer och exponeringstider, samt larm som varnar vid driftsstörningar. (SL)

När det i framtiden finns väl fungerande gasbedövningsalternativ som är mindre aversiva än koldioxid i höga koncentrationer ska dessa användas.

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning