3.11.3 Rapportera till KRAV

Ändrad

Du som gjort klimatrådgivning och beräknat din klimatpåverkan 2021 eller senare ska rapportera resultatet till KRAV, på det sätt som KRAV anvisar på sin webbplats.

Rapporteringen ska göras senast 31 december 2023. (K)

KRAV försöker hitta enklaste tekniska lösning för att underlätta för rapporteringen till KRAV utan att bidra till dubbelarbete. Succesivt kommer fler företag att omfattas av kravet på att följa reglerna för klimatrapportering. KRAV har rätt att föra uppgifterna vidare endast under förutsättning att de inte går att identifiera på individnivå, se regel 2.9 Sekretess.

(K) Regeln är KRAVs egen