8.4.7 Avtal med ombud

Du ska teckna avtal med alla ombud. Ombuden ska bekräfta att de kommer att följa relevanta regler för KRAV-certifierad produktion. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen